Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Vstup

 Vítame vás na stránke Gréckokatolíckej farnosti Oľka 

Vitajte na storinki Grekokatolickoj parochiji Oľka

Primiciji o. Matuša Sejku v Oľki - 25. 6 . 2019

Zľiva: o. V. Pančak, o. M. Sejka, o. M. Jasik, o. J. Burda

-----------------------------------------------------------

Počas mesiacov júl a august realizujeme dokončenie sokla po zateplení farskej budovy v Oľke. Chceme týmto poprosiť všetkých veriacich, rodákov, priateľov a navštevovateľov našej webstránky o finančný dar a pomoc pre daný úmysel. 

Svoje dary môžete posielať na číslo bežného účtu gréckokatolíckej farnosti Oľka: SK23 0900 0000 0004 6037 3908

Za vaše dary vám srdečne ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milosti. Pán Boh zaplať a požehnaj!

Kontakt: 057/739 81 47    email: olka@grkatpo.sk  

------------------------------------------------  

Naša puť do Krakova i Čenstochovoj - 10. i 11. maja 2019

 

 

TOPlist